Realizacje

Orange Polska


5 lipca 2016 roku podpisalismy umowę  z ORANGE S.A. na realizację prac inwestycyjnych budowlano - montażowych. Obszar realizowanych zadań to region północny.

Zgodnie z umową realizujemy:

  1. budowy i instalacji sieci FTTH,
  2. prace liniowe,
  3. adaptacje budowlano-montażowe, prace stacyjne i elektryczne w obiektach sieciowych,
  4. wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
  5. dokonywanie wszelkich uzgodnień i pozyskiwanie niezbędnych decyzji, zgód i umów dla wykonania Umowy.

Do wykonanych zadań należą:

27 lutego 2020 roku podpisalismy umowę ramową z firma Nokia Solutions and Networks Sp. z o.o.

Czytaj więcej

Nasze pozostałe realizacje to m.in.: PCSS, IDM...

Czytaj więcej

W dniu 10 kwietnia 2020 roku podpisaliśmy umowę z firmą NEXERA Sp. z o.o.

Czytaj więcej