Nasze usługi

Wykonanie Projektu


W trakcie opracowywania dokumentacji projektowej prowadzimy wszelkie sprawy formalno - prawne mające na celu uzyskanie niezbędnych uzgodnień projektu, stanowiących prawo do dysponowania gruntami na cele budowlane, w tym uzgodnień i pozwoleń specjalistycznych.

1. Projektowanie sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych

 • magistralne linie światłowodowe,
 • sieci rozdzielcze (miedziane) i przyłącza telekomunikacyjne,
 • sieci wewnątrzbudynkowe i korporacyjne,
 • osiedlowe sieci internetowe,
 • osiedlowe sieci telewizji kablowej,
 • okablowanie strukturalne budynków.

2. Projektowanie sieci elektroenergetycznych

 • sieci kablowe i napowietrzne niskiego napięcia,
 • sieci kablowe i napowietrzne średniego napięcia,
 • ziemne i napowietrzne przyłącza energetyczne,
 • kable sterownicze i sygnalizacyjne.

3. Projektowanie sieci, instalacji i urządzeń:

 • cieplnych,
 • wentylacyjnych,
 • gazowych,
 • wodociągowych,
 • kanalizacyjnych.

Przygotowujemy dokumentację w wersji elektronicznej z zastosowaniem programów wspomagania inżynierskiego wraz z obsługą geodezyjną oraz w wersji klasycznej na papierze, obejmującą m.in.:

 • projekt budowlany i wykonawczy;
 • przedmiar robót oraz kosztorys inwestorski;
 • projekty budowlane i wykonawcze kontenerów jako stacji regeneratorowych, projekty zasilania energetycznego oraz ogrzewania i klimatyzacji kontenerów lub obiektów przeznaczonych na stacje regeneratorowe;
 • projekty organizacji ruchu dla robót budowlanych w pasach drogowych;
 • projekty specjalistyczne w zakresie skrzyżowań z rzekami, drogami, ciekami wodnymi, torami PKP, gazociągami, kablami energetycznymi, itp.;
 • uzgodnienia projektu, stanowiące prawo do dysponowania gruntami na cele budowlane.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie oraz zaplecze techniczne umożliwiające prowadzenie prac budowla…

Czytaj więcej

Jako specjaliści w dziedzinie telekomunikacji przed podjęciem inwestycji proponujemy Państwu usługi…

Czytaj więcej