Podpisanie umowy z ORANGE POLSKA S.A.

Od 2016 roku jesteśmy firma partnerską ORANGE POLSKA.

Do naszych zadań nalezy wykonanie projektów budowlano - wykonawczych oraz budowa i instalacja sieci FTTH na terenie regionu północnego.