Projekt sieci światłowodowej na terenie miasta Łomża. ERA GSM

Projekt sieci pierścieniowej składającej się z projektu budowlanego i wykonawczego telekomunikacyjnej linii optycznej, projektów towarzyszących. Łączny zakres prac ok. 27 900mb. Termin realizacji 03.2010–12.2011