Projekt wraz z przebudową sieci telekomunikacyjnej realizowanej dla Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie

Projekt i przebudowa sieci telekomunikacyjnej kolidującej z realizowaną inwestycją kampusu uniwersyteckiego Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego przy ul Heweliusza 4 w Olsztynie. Termin realizacji 04.2010–09.2010.

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych pozwoleń na budowę oraz realizacja robót budowlanych w zakresie wykonania sieci światłowodowej dla potrzeb Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu „Rozwój infrastruktury e-Kortowo i telemedycyny”. Termin realizacji 06.2011-09.2012.